Đang tải... Vui lòng chờ...
Phương thức giao hàng

Phương thức giao hàng tùy theo điều kiện ký kết trong hợp đồng

Trong quá trình sản xuất có một số nguyên nhân khách quan như thời tiết, mất điện ……. mà chúng tôi không đảm bảo giao hàng đúng tiến độ cho khách hàng thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng được biết để hai bên cùng thống nhất giải quyết.

Hỗ trợ trực tuyến

Mạng xã hội Facebook